X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 دی 1399
برگزاری چهل و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز(در سال ٩٩ )

  برگزاری چهل و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز(در سال ٩٩ )

امتیاز: Article Rating

چهل و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  میکروب شناسی بالینی با حضور اکثریت اعضا در محل مرکز تحقیقات  در مورخ 22/10/1399 برگزار گردید . در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت :

1- موضوع عقد تفاهم نامه جهت  همکاری  علمی و پژوهشی مشترک بین جناب آقای دکتر نور خدا صادقی فرد ریاست مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به نمایندگی از دانشگاه و خانم دکتر آذر دخت خسروی ریاست مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به نمایندگی از دانشگاه با اهداف و شرایط مشروحه در تفاهم نامه، مطرح  گردید و مقرر گردیدتفاهم فیمابین دو مرکز منعقد گردد.

2-  پنج موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی  مطرح  گردید  و ضرورت آنها مورد تصویب قرار گرفته شد و نظر به اینکه اعتبار  سه مورد از طرح  ها در سقف تفویض شده به مرکز بود ، مقرر گردید  جهت داوری به داور ارسال گردد اما در مورد دو طرح دیگر ، بدلیل اعتبار  بالای طرح ها از سقف تفویض شده به مرکز،  مقرر گردید جهت طرح و امتیاز بندی به شورای دانشگاه ارجاع داده شوند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری چهل و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز(در سال ٩٩ )
  • برگزاری چهل و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز(در سال ٩٩ )
ثبت امتیاز