X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400

  مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی وبینار مواد زیستی و کاربرد آنها در انتقال دارو برگزار کرد

امتیاز: Article Rating

وبینار علمی با موضوع " مواد زیستی و کاربرد آنها در انتقال دارو" در تاریخ 28 اردیبهشت 1400 برای دانشجویان پزشکی برگزار شد و بیش از 30 نفر در این وبینار شرکت کردند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز