X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 شهریور 1400

  برگزاری چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز در شهریورماه 1400

امتیاز: Article Rating

چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  میکروب شناسی بالینی با حضور اکثریت اعضا در محل مرکز تحقیقات  در مورخ 22/6/1400 برگزار گردید . در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت: عناوین چندین موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی  مطرح  گردید  و ضرورت آنها مورد تصویب قرار گرفته شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز