X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 مهر 1400

  برگزاری چهل و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز در مهرماه ١٤٠٠

امتیاز: Article Rating

چهل و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  میکروب شناسی بالینی با حضور اکثریت اعضا در محل مرکز تحقیقات  در مورخ 26/7/1400 برگزار گردید. در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت شد و عناوین چندین موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی  مطرح  گردید  و ضرورت آنها مورد تصویب قرار گرفته شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز