X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 03 اسفند 1399

  برگزاری وبینار اصول نوشتن مقالات آکادمیک

امتیاز: Article Rating

وبینار اصول نوشتن مقالات آکادمیک  توسط اساتید مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی و با همکاری اساتید گروه میکروب شناسی برای دانشجویان ارشد و همچنین محققین  برگزار گردید. سخنرانان این وبینار  دکتر سعید خشنود و آقای وهاب کاویار  از مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی و همچنین سرکار خانم دکتر پریسا اسدالهی  از گروه میکروب شناسی بودند.

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز