X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 06 دی 1399

  جذب دانشجوی دکتری پژوهشی( Ph.D. by Research ) در مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی

امتیاز: Article Rating

 به استناد به قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي دکتری پژوهشی و با استعانت از خداوند حکیم ، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در نیمسال دوم سال 1399 در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص آشنا به روشهای پیشرفته تحقیق و مبانی پژوهش هدفمند و برقراری پلی بین علوم پایه وکاربردی با هدف ارتقاء سلامت جامعه، یک  دانشجو در مقطع دکتری پژوهشی ( Ph.D. by Research  ) در رشته باکتری شناسی به راهنمایی دکتر نورخدا صادقی فرد پذیرش نمودند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز