X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 02 آذر 1399
عقد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین مرکز تحقیقات میکروب شناسی  بالینی و مرکز تحقیقات قارچ های مهاجم دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  عقد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی و مرکز تحقیقات قارچ های مهاجم دانشگاه علوم پزشکی مازندران

امتیاز: Article Rating

تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین مرکز تحقیقات میکروب شناسی  بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایلام(به ریاست دکتر نورخدا صادقی فرد) و مرکز تحقیقات قارچ های مهاجم دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( به ریاست دکتر محمد تقی هدایتی) با توافق طرفین منعقدگردید.

موضوع، مدت زمان ،شرایط همکاری و شرایط فسخ تفاهم نامه در متن تفاهم نامه منعقده،به طور کامل بیان شده است.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • عقد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین مرکز تحقیقات میکروب شناسی  بالینی و مرکز تحقیقات قارچ های مهاجم دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ثبت امتیاز