X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 خرداد 1400

  برگزاری چهل و چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز(در سال 1400)

امتیاز: Article Rating

چهل و چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  میکروب شناسی بالینی با حضور اکثریت اعضا در محل مرکز تحقیقات  در مورخ 24/3/1400 برگزار گردید . در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت : عناوین چندین موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی  و همچنین چندین عنوان طرح متاآنالیز مطرح  گردید  و ضرورت آنها مورد تصویب قرار گرفته شد و  نظر به اینکه  اعتبار مالی دو مورد از طرح ها ی تحقیقاتی بالاتر از سقف تفویض شده به مرکز بود ، مقرر گردید جهت طرح و امتیاز بندی به شورای دانشگاه ارجاع داده شوند. همچنین مقرر شد با توجه به  چاپ در عنوان  مقاله در مجله Advances in Respiratory Medicine" (ARM)   از عنوان طرح تحقیقاتی، با مجریان طرح تسویه کامل صورت گیرد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز