X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 09 تیر 1400

  برگزاری وبینار با موضوع "کشت خون و مایعات استریل بدن"

امتیاز: Article Rating

وبینار علمی با موضوع "کشت خون و مایعات استریل بدن" برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی پزشکی در تاریخ 7 تیرماه توسط مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی برگزار شد. سخنرانان این وبینار آقایان دکتر  حدادی و دکتر خشنود بودند. در این وبینار بیش از 110 نفر  شرکت داشتند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز